5 điều để có hạnh phúc trong tình yêuLoading...


*Sao băng đi qua - cần 3 giây.
* Mặt trăng đi lên - cần 1 ngày.
*Trái đất xoay hết vòg - cần 1 năm.
*Chung sống với 1 người - cần 1 niềm tin.
*Tha thứ cho 1 người - cần 1 lòng vị tha.
*Chữa lành 1 vết thương - cần 1 thời gian.
*Chờ 1 người - cần 1 đời.
*Yêu 1 người - cần tất cả trái tim...

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét