Chủ Nhật, 23 tháng 3, 2014

Yêu xa, cả hai cần ở nhau hơn cả một niềm tin…

Loading...

Yêu xa, cả hai cần ở nhau hơn cả một niềm tin…
Yêu xa, cả hai cần ở nhau hơn cả sự thấu hiểu…
Yêu xa, cả hai cần ở nhau hơn cả lòng nhẫn nại...
Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: