Yêu xa, cả hai cần ở nhau hơn cả một niềm tin…Loading...


Yêu xa, cả hai cần ở nhau hơn cả một niềm tin…
Yêu xa, cả hai cần ở nhau hơn cả sự thấu hiểu…
Yêu xa, cả hai cần ở nhau hơn cả lòng nhẫn nại...

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét