Thứ Sáu, 28 tháng 3, 2014

Xinh chắc gì đã hot

Loading...

Xinh chắc gì đã hot
- Hot chắc gì đã xinh
- Cũng như người xăm chắc gì đã hổ
báo
- Gái kín đáo chắc gì đã ngoan
- Chửi bậy chắc gì đã hư
- Người ăn nói văn hóa chắc gì đã lịch
sự
- Giả tạo làm gì. . . sống thật với bản
thân mình vẫn hơn.

Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: