Thứ Năm, 6 tháng 3, 2014

Vạn pháp do tâm sinh

Loading...

"Vạn pháp do tâm sinh
Vạn pháp do tâm diệt
Tâm sinh vạn pháp sinh
Tâm diệt vạn pháp diệt"
Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: