Vẫn còn yêu sao lại chia tay?Loading...


Chia tay:
Mà cả hai phải khóc..........thì thử hỏi
- Chia tay để làm gì ?
Chia tay:
Mà cả hai vẫn lặng lẽ quan tâm đến nhau.........thì thử hỏi
- Chia tay để làm gì?
Chia tay:
Mà cả hai vẫn còn yêu...........thì sao không thử
- Cùng nhau quay lại?
.....sao không thử
- Cùng Cho nhau 1 cơ hội yêu thương !


MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét