Đừng yêu bằng nửa trái timLoading...


Tình yêu phải được xây dựng từ 2 phía thế nên đã không yêu thì cũng đừng bao giờ lôi tôi vào nhưng yêu thương giả dối..!!

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét