Đừng đòi hỏi ở người khác hoàn hảo khi chính mình lại không được như vậyLoading...


+ Xã hội chật chội ...
...nên người ta phải sống hẹp hòi.
+ Đừng bao giờ đòi hỏi ở người khác...
...sự hoàn hảo...trong khi...
...chính mình thì không có.!
+ Đừng cho rằng lúc nào mình cũng đúng ...còn người khác sai.
+ Hãy nhìn lại mình trước khi phán xét
...một ai đó!
+ Nếu bản thân xấu xa
...thì đừng bắt người ta phải tốt đẹp!

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét