Đừng nhặt những gì đã vỡ...Loading...


Đừng nhặt những gì đã vỡ
¤..để rồi đứt tay¤
* Đừng nắm những gì đang bay
¤..để rồi vụt mất¤
* Đừng tìm những gì đã mất
¤..để rồi lại đau¤
* Đừng nhìn lại phía sau
¤..để rồi thấy mình cô quạnh¤
* Đừng ngước lên trời xanh
¤..để rồi nghĩ mình nhỏ bé
*đừng có để bị té
..rồi k bít cách đứng lên : )*

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét