Đừng hiền quá...Loading...


-:- Đừng hiền quá
……..Để người ta xem thường.”
-:- Đừng ngốc quá
……..Để người ta đùa giỡn.”
“Và…………
-:- Đừng tin tưởng quá
……Để người ta Lừa Dối

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét