Đừng giận nhau nữaLoading...


Có những lúc cầm hoài chiếc điện thoại trong tay,
màn hình chốc chốc lại hiện lên một dãy số quen thuộc vừa được bấm,
hoặc mẫu tin nhắn nhỏ vừa được tạo...

Nhưng cuối cùng, mọi thứ vẫn lặng im...
Nhớ thương vẫn chôn giấu vào lòng!

Đừng giận nhau nữa, Anh nhé!? : (

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét