Thứ Năm, 13 tháng 3, 2014

Đừng giận nhau nữa

Loading...

Có những lúc cầm hoài chiếc điện thoại trong tay,
màn hình chốc chốc lại hiện lên một dãy số quen thuộc vừa được bấm,
hoặc mẫu tin nhắn nhỏ vừa được tạo...

Nhưng cuối cùng, mọi thứ vẫn lặng im...
Nhớ thương vẫn chôn giấu vào lòng!

Đừng giận nhau nữa, Anh nhé!? : (
Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: