Thứ Ba, 25 tháng 3, 2014

Đừng bao giờ vội vàng phê phán bất kỳ ai

Loading...

Đừng bao giờ vội vàng phê phán bất kỳ ai trong cuộc sống này. Hãy đặt bạn vào vị trí của họ để cảm nhận....
Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: