Đừng bao giờ vội vàng phê phán bất kỳ aiLoading...


Đừng bao giờ vội vàng phê phán bất kỳ ai trong cuộc sống này. Hãy đặt bạn vào vị trí của họ để cảm nhận....

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét