Đừng bao giờ tin tất cả mọi thứ bạn nghe hay thấyLoading...


"Đừng bao giờ tin tất cả mọi thứ bạn nghe hay thấy. Luôn luôn có ba góc nhìn trong tất cả mọi chuyện: góc nhìn của bạn, góc nhìn của người ta và góc nhìn của sự thật."

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét