Tùy thôi...Loading...


-♥- Nhiều lúc tỏ ra thật vô tình.
- Để rồi đêm về nhận ra
. . . mình đang khóc!

-♥- Nhiều lúc tỏ ra thật nhẫn tâm
- Để rồi đêm về nhận ra
. . . mình đang đau!

-♥- Nhiều lúc tỏ ra thật cứng cỏi
- Để rồi đêm về nhận ra
. . . mình thật yếu mềm !

-♥- Nhiều lúc cười thật tươi
- Rồi đêm về nhận ra
. . . mình cô đơn

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét