Tu đâu cho bằng tu nhà thờ cha kính mẹ mới là chân tuLoading...


Cây có gốc mới trổ cành xanh ngọn
Nước có nguồn mới bể rộng sông sâu,
Con người nguồn gốc từ đâu.
Có cha có mẹ rồi sau có mình
Trai thời trung hiếu làm đầu
Gái thời tiết hạnh làm câu sửa mình
Tu đâu cho bằng tu nhà
Thờ cha kính mẹ mới là chân tu !!!

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét