Trên đời có 3 việcLoading...


Trên đời có 3 việc:
1 việc của bản thân
2. việc của người khác
3. việc của Trời

Chúng ta đau khổ buồn phiền là do:
1 .quên mất việc của bản thân
2 .thích xen vào việc của người khác
3 .lo lắng về việc của Trời

Muốn hạnh phúc rất đơn giản, chỉ cần:
1.làm tốt việc của bản thân
2.đừng xen vào việc của người khác
3.đừng nghĩ về việc của Trời

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét