Tôi tồn tại với vai trò như thế nào..?Loading...


Thực ra…
• Tôi biết nhiều lắm…
• Nhiều hơn cả điều ai đó đang giấu…!!!
Nhưng:
• Tôi sẽ chỉ im lặng…
• Im lặng để xem trong ai đó…
Tôi tồn tại với vai trò như thế nào..?
• Nhiều câu nói nghe mà nhói lắm.
• Nhưng người nói đâu hiểu cảm xúc của người nghe …!

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét