Thứ Sáu, 28 tháng 3, 2014

Tôi sẽ không bao giờ như thế

Loading...

Thời gian, cuộc sống làm con người ta thay đổi. Và đôi khi họ trở thành một loại người mà trước đây họ đã từng khẳng định rằng:
"Tôi sẽ không bao giờ như thế"
Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: