Tình yêu không phải lúc nào cũng được đáp lạiLoading...


Tình yêu không phải lúc nào cũng được đáp lại. Âm thầm quan tâm nhiều lúc tốt hơn là nói ra.

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét