Thứ Tư, 19 tháng 3, 2014

Tình yêu không phải lúc nào cũng được đáp lại

Loading...

Tình yêu không phải lúc nào cũng được đáp lại. Âm thầm quan tâm nhiều lúc tốt hơn là nói ra.
Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: