Thứ Sáu, 14 tháng 3, 2014

Tỉnh yêu ảo

Loading...

- Vào facebook của 1 người…
- Nhưng...
• Không like…!
• Không comment…!
• Chỉ nhìn hình ảnh và comment của người đó...
• Để biết cảm xúc và suy nghĩ của
người đó đang thế nào..!!!
• Để rồi lặng lẽ ra đi...!
• Để rồi tự nhiên ta cảm thấy trống trải…!
- Và đâu đó quanh ta gợi lên chút… BUỒN …!

Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: