Thứ Tư, 19 tháng 3, 2014

Tiếc nhau 1 lời mất nhau 1 đời

Loading...

Yêu chân thành một người...
Là đôi khi :
• Giấu đi lòng tự trọng của bản thân...
• Và lãng quên đi cái tôi của chính bản thân mình...
♥ Yêu thật lòng là sống với nhau bằng chữ "Vì.."
• Vì nhau mà sống !
• Vì nhau mà vượt qua.!

♥ Tất nhiên là lòng tự trọng cũng có "giới hạn" của nó...
Quan trọng là mình có nhận ra đâu là "giới hạn của lòng tự trọng" hay ko.
• Nhưng ...
• Sẽ tốt hơn nếu bạn mất lòng tự trọng của mình với người mình yêu hơn là mất người mình yêu chỉ vì giữ cái lòng tự trọng ấy... !
Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: