Thứ Tư, 19 tháng 3, 2014

Sự tin tưởng cũng như một tờ giấy

Loading...

Sự tin tưởng cũng như một tờ giấy một lần bị vò nát nó sẽ không thể hoàn hảo một lần nữa.
Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: