Sự tin tưởng cũng như một tờ giấyLoading...


Sự tin tưởng cũng như một tờ giấy một lần bị vò nát nó sẽ không thể hoàn hảo một lần nữa.

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét