Thứ Bảy, 1 tháng 3, 2014

Sự thật thì không bao giờ thay đỗi.

Loading...

- Sự thật thì không bao giờ thay đỗi....;@
- Chỉ có lòng người thay đỗi theo thời gian.....!!!
Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: