Sự thật thì không bao giờ thay đỗi.Loading...


- Sự thật thì không bao giờ thay đỗi....;@
- Chỉ có lòng người thay đỗi theo thời gian.....!!!

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét