Thứ Hai, 10 tháng 3, 2014

Sự sống nảy sinh từ cái chết

Loading...

"Sự sống nảy sinh từ cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong những hy sinh, gian khổ, ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy".
Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: