Thứ Tư, 19 tháng 3, 2014

Rượu và tình yêu

Loading...

*Rượu:
- Ly rượu đầu làm người ta nhớ. . .
- Ly rượu cuối khiến người ta say.
*Tình yêu cũng vậy:
- Tình đầu là tình mãnh liệt. . .
- Tình cuối mới là tình bất diệt.
- Tình yêu, không phân biệt ai đến trước đến sau. . .
- Người ở lại sau cùng mới là người được yêu nhiều nhất.
Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: