Quen cái thói 1 mình Cô độc rồiLoading...


Quen cái thói 1 mình Cô độc rồi
Sáng: Chẳng cần ai gọi dậy đâu ... đặt báo thức rồi
Gió về: Tự biết thương bản thân mà mặc ấm ... chẳng cần ai nhắc nhở
Đôi lúc thức khuya để cảm nhận mọi thứ của đêm ... chẳng sợ ai trách mắng

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét