Quá khứ là cơm thiu Tương lai là gạo sốngLoading...


Quá khứ là cơm thiu
Tương lai là gạo sống
Chỉ có hiện tại là bát cơm nóng dẻo
Vậy thì sao phải bắt mình
Ăn CƠM THIU và GẠO SỐNG mãi?

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét