Thứ Bảy, 1 tháng 3, 2014

Quá khứ là cơm thiu Tương lai là gạo sống

Loading...

Quá khứ là cơm thiu
Tương lai là gạo sống
Chỉ có hiện tại là bát cơm nóng dẻo
Vậy thì sao phải bắt mình
Ăn CƠM THIU và GẠO SỐNG mãi?
Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: