Thứ Tư, 19 tháng 3, 2014

Đời trai là nó cứ phải như thế này

Loading...

Đời trai là nó cứ phải như thế này phải không các bác. Mặc kệ mưa nắng trên đầu, mỗi ngày cứ phải một chầu mới yên.

Chia sẻ lên Facebook

Loading...

1 nhận xét: