Thứ Hai, 31 tháng 3, 2014

Đời là giả tạm

Loading...


• Trần thế chỉ là chốn tạm nương
• Cũng như quán trọ chốn ven đường
• Mỗi người là khách dừng chân tạm
• Rồi sẽ đi về chốn viễn phương.
Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: