Đời là giả tạmLoading...• Trần thế chỉ là chốn tạm nương
• Cũng như quán trọ chốn ven đường
• Mỗi người là khách dừng chân tạm
• Rồi sẽ đi về chốn viễn phương.

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét