Nước tràn ly không thể hốt lạiLoading...


Nước tràn ly. . .
. . .không thể hốt lại
Người đi rồi. . .
. . .không quay lại nữa đâu
Người ra đi. . .
. . .vì người thay đổi
Tội tình gì. . .
. . .mà ta phải khổ đau
Cafe đắng - bỏ đường thì ngọt !
Tình đắng rồi - bỏ cuộc là xong !

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét