Thứ Hai, 24 tháng 3, 2014

Nước tràn ly không thể hốt lại

Loading...

Nước tràn ly. . .
. . .không thể hốt lại
Người đi rồi. . .
. . .không quay lại nữa đâu
Người ra đi. . .
. . .vì người thay đổi
Tội tình gì. . .
. . .mà ta phải khổ đau
Cafe đắng - bỏ đường thì ngọt !
Tình đắng rồi - bỏ cuộc là xong !
Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: