Nước mắt không màuLoading...


Vì nước mắt không màu nên sẽ chẳng ai biết được nỗi đau trong nó.

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét