Thứ Hai, 31 tháng 3, 2014

Những mối nợ không duyên...

Loading...

Có những người, bạn chỉ nhớ thương rồi… để đấy. Bởi ngay cả việc đau khổ vì họ cũng không được phép. Cuộc sống luôn có nhiều những mối nợ không duyên...
Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: