Nhớ conLoading...


Nuôi con trăm sự vuông tròn
Đến khi khôn lớn con còn nhớ chăng?
Con đi chẳng chút băn khoăn
Mỗi ngày nỗi nhớ cứ tăng từng ngày
Nuôi con bao tháng bao ngày
Đủ lông đủ cánh con bay phương nào
Còn đây tình mẹ dạt dào
Trải bao sương gió không sao phai tàn !!!

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét