Nhớ ai đó rất nhiều ...Loading...


. Có đôi lúc .. .
- Nhớ ai đó rất nhiều .. .Muốn cầm điện thoại . ..
- Muốn nhắn một tin. ..
- Muốn gọi một cuộc... Để nghe một giọng nói .. .
.. .Nhưng bất ngờ giật mình ...
- Biết nhắn gì? . ..Nói gì? ...
- Và với tư cách gì đây ?

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét