Thứ Bảy, 22 tháng 3, 2014

Nhớ ai đó rất nhiều ...

Loading...

. Có đôi lúc .. .
- Nhớ ai đó rất nhiều .. .Muốn cầm điện thoại . ..
- Muốn nhắn một tin. ..
- Muốn gọi một cuộc... Để nghe một giọng nói .. .
.. .Nhưng bất ngờ giật mình ...
- Biết nhắn gì? . ..Nói gì? ...
- Và với tư cách gì đây ?
Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: