Người ta không cần tình yêu tuyệt đối, nhưng cần niềm tin tuyệt đốiLoading...


Người ta không cần tình yêu tuyệt đối, nhưng cần niềm tin tuyệt đối
tại mất niềm tin, nhìn cái gì cũng thấy dối trá, thế thôi

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét