Thứ Năm, 20 tháng 3, 2014

Người ta không cần tình yêu tuyệt đối, nhưng cần niềm tin tuyệt đối

Loading...

Người ta không cần tình yêu tuyệt đối, nhưng cần niềm tin tuyệt đối
tại mất niềm tin, nhìn cái gì cũng thấy dối trá, thế thôi
Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: