Muốn yêu lắm...nhưng sao lòng thấy sợLoading...


¤ Muốn yêu lắm...nhưng sao lòng thấy sợ.
¤ Sợ đau buồn...khi tình vỡ chia đôi.
¤ Sợ thật lòng...trao lầm người gian dối.
¤ Sợ yêu người...rồi người vội bước đi.
¤ Bởi thời gian...cứ vô tình trôi mãi.
¤ Đâu người nào...biết trước được ngày mai.
¤ Biết tin ai...yêu ai là mới phải.
¤ Hay làm gì...để khỏi phải yêu sai ?

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét