Thứ Ba, 4 tháng 3, 2014

Muốn yêu lắm...nhưng sao lòng thấy sợ

Loading...

¤ Muốn yêu lắm...nhưng sao lòng thấy sợ.
¤ Sợ đau buồn...khi tình vỡ chia đôi.
¤ Sợ thật lòng...trao lầm người gian dối.
¤ Sợ yêu người...rồi người vội bước đi.
¤ Bởi thời gian...cứ vô tình trôi mãi.
¤ Đâu người nào...biết trước được ngày mai.
¤ Biết tin ai...yêu ai là mới phải.
¤ Hay làm gì...để khỏi phải yêu sai ?
Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: