Thứ Bảy, 1 tháng 3, 2014

Một tay che cả bầu trời

Loading...

Một tay che cả bầu trời
Quyền uy rồi cũng hết thời mà thôi
Mai sau gần đất xa trời
Mới hay cõi tạm chính là trần gian
Linh hồn tội lỗi đã mang
Rơi vào địa ngục biết đường nào ra
Khát khao ánh sáng chói lòa
Mới hay phúc đức mới là phép tiên.
Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: