Thứ Bảy, 1 tháng 3, 2014

Một niềm tin kiên cố

Loading...

Nhẹ nhàng lạy phật - Chấp tay lên đầu
Buông bỏ buồn sầu - Cúi người hạ xuống.
Buông bỏ dục vọng - Đầu này chạm đất.
Nhất tâm khiêm hạ ta như cát bụi.
Bên chân của người.

Một NIỀM TIN kiên cố
Một TÂM NGUYỆN vãng sanh
Một câu A DI ĐÀ PHẬT niệm đến cùng.
Không hoài nghi - không xen tạp - không gián đoạn.
Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: