Thứ Tư, 12 tháng 3, 2014

Một mình mãi mãi... Một mình thôi

Loading...

Một mình cô đơn... Một mình cười.
Một mình lủi thủi... Một mình thôi.
Một mình lặng lẽ... Một mình tủi.
Một mình buồn bã... Một mình chơi.
Một mình chơi vơi... Một mình lạc.
Một mình tan nát... Một mình đau.
Một mình tổn thương... Một mình nhói.
Một mình mãi mãi... Một mình thôi.
Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: