Lý trí có thắng trái tim?Loading...


Trái Tim: Nhớ quá! Phải nhắn tin thôi.
Lý Trí: Không được!
Trái Tim: Sao không được?
Lý Trí: Thôi đi, mình có là gì của người ta đâu...
Trái Tim: Mày nói nữa là tao ngừng đập bây giờ đấy.
Lý Trí: Thôi thế nhắn đi, chứ mày ngừng đập thì tao sống kiểu gì?
Trái Tim: Vậy tao nhắn đây!
Lý Trí: Đưa đây tao nhắn cho, mày nhắn trông yếu đuối lắm..

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét