Lòng dạ con ngườiLoading...


Đồng xu tuy có 2 mặt...nhưng chỉ có 1 mệnh giá. Con người thì hỉ có 1 mặt nhưng sao lại có 2 lòng. Đúng là không ai có thể đo được lòng dạ con người phải không các bạn?

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét