Lời nói không thể diễn tả được hết cảm xúc của 1 ngườiLoading...


Có rất nhiều cảm xúc mà chúng ta không thể diển tả nó bằng lời nói được.

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét