Không vợ không tiền rất bình yên...Loading...


Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức đậy
Thấy trong nhà gạo nước vẫn còn nguyên
Cuộc sống F.A thật đỡ phiền
Không vợ không tiền rất bình yên...

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét