Khoảng cách giữa anh và emLoading...


Khoảng cách....
...Giữa anh và em...
...Không.....xa...
...Nhưng thật ra...
Chẳng bao giờ...
.
Gần được nữa!!!.

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét