Thứ Hai, 3 tháng 3, 2014

Khoảng cách giữa anh và em

Loading...

Khoảng cách....
...Giữa anh và em...
...Không.....xa...
...Nhưng thật ra...
Chẳng bao giờ...
.
Gần được nữa!!!.
Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: