Khỉ mẹ tấn công chó giữ để cứu conLoading...


Hình ảnh vô cùng cảm động của khi mẹ không màng đến sống chết lao ra đường cứu con và cắn lên lưng của một con chó đen hung giữ khiến chó đen hoảng sợ chạy thục mạng.

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét