Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2014

Điều gì làm nên bạn

Loading...

Những người bạn gặp trong cuộc đời.. đôi lúc sẽ muốn bạn, cần bạn, sử dụng bạn, lấy của bạn, yêu bạn, ghét bạn, chơi bạn, phán xét bạn, cứu bạn và làm vỡ tim bạn..
Nhưng cuối cùng..tất cả những điều đó Làm Nên Bạn!
Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: