Thứ Sáu, 28 tháng 3, 2014

Hiểu...Cảm giác bị bỏ rơi !

Loading...

Hiểu...Cảm giác bị bỏ rơi !
Quen...Cảm giác đơn độc !
Thấm...Cảm giác tự khóc tự lau !
Sợ rồi...Cảm giác nắm chặt rồi bất ngờ bị "buông"
Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: