Hiểu...Cảm giác bị bỏ rơi !Loading...


Hiểu...Cảm giác bị bỏ rơi !
Quen...Cảm giác đơn độc !
Thấm...Cảm giác tự khóc tự lau !
Sợ rồi...Cảm giác nắm chặt rồi bất ngờ bị "buông"

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét