Hãy tôn trọng cảm xúc của người khácLoading...


Lời nói chẳng mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau
Tâm buồn chẳng nói lời nào
Tâm vui lời nói ngọt ngào dễ thương
Có thương yêu bao nhiêu cũng được
Hết thương rồi nói ngược nói xuôi.
Lời nói dễ mích lòng nhau
Lời nói chân thật ngọt ngào tình thương
Có tình thương nói gì cũng dễ
Hết thương rồi bất kể nói chi
Nói nhiều tâm khởi sân si
Bằng như không nói từ bi ai tường.

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét