Hạnh phúc thật chỉ như mảnh thủy tinh...Loading...


Hạnh phúc thật chỉ như mảnh thủy tinh...
~ Chạm nhẹ thì thấy thật mờ nhạt.!!!
~ Nắm quá chặt thì bàn tay chảy máu.!!!
~ Nhưng khi đánh rơi lại chẳng bao giờ tìm lại và hàn gắn được.!!!

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét