Thứ Bảy, 22 tháng 3, 2014

Hạnh phúc thật chỉ như mảnh thủy tinh...

Loading...

Hạnh phúc thật chỉ như mảnh thủy tinh...
~ Chạm nhẹ thì thấy thật mờ nhạt.!!!
~ Nắm quá chặt thì bàn tay chảy máu.!!!
~ Nhưng khi đánh rơi lại chẳng bao giờ tìm lại và hàn gắn được.!!!
Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: