Hạnh phúc thật chỉ như mảnh thủy tinh....Loading...


* Hạnh phúc thật chỉ như mảnh thủy tinh....
!!* Chạm nhẹ......
... Thì thấy thật mờ nhạt.
!!* Nắm quá chặt...... ... Thì bàn tay chảy máu...
!!* Nhưng khi đánh rơi... ... ... Lại chẳng bao giờ tìm lại và hàn gắn được....

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét