Thứ Hai, 31 tháng 3, 2014

Giấc mơ...

Loading...

- Anh không cần lúc nào Em cũng bên Anh chỉ cần Em quan tâm tới Anh mỗi khi Em rảnh ^^
- Anh cũng chẳng cần Em nghĩ đến Anh từng giờ từng phút chỉ cần Em nhớ tới Anh mỗi khi gần bên người con trai khác.
Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: