Giấc mơ...Loading...


- Anh không cần lúc nào Em cũng bên Anh chỉ cần Em quan tâm tới Anh mỗi khi Em rảnh ^^
- Anh cũng chẳng cần Em nghĩ đến Anh từng giờ từng phút chỉ cần Em nhớ tới Anh mỗi khi gần bên người con trai khác.

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét